top1

  

 

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w ramach projektu :

Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w powiecie:

 • kolskim
 • obornickim
 • pleszewski
 • wągrowieckim
 • tureckim

 Realizacja projektu umożliwi w ww. obszarach objęcie zasięgiem Internetu o przepustowości minimalnej 100Mb/s. Na obszarze realizacji projektu, wdrożenie technologii dostępu do Internetu polegać będzie na zasadzie hurtowego dostarczania szerokopasmowych łączy internetowych w technologii FTTH-P2M (GPON technologia światłowodowa).

Sieć planowana do budowy oparta jest na technologii FTTX-GPON standard punkt – wielopunkt

 

Budowa nowoczesnej sieci NGA w powiecie kolskim.

     Przedmiotem projektu jest budowa sieci światłowodowej dostępowej NGA w technologii doziemnej, obejmującej miejscowości z obszarów rekomendowanych w 4 gminach powiatu kolskiego o następujących parametrach:

 • minimalna liczba gospodarstw domowych objętych zasięgiem sieci – 904 gospodarstw domowych
 • minimalna liczba jednostek publicznych objętych zasięgiem sieci – 1 placówka publiczna
 • minimalna długość sieci szerokopasmowej – 49 km
 • minimalna liczba węzłów dostępowych OLT – 2 szt.

Okres realizacji:

 • Data rozpoczęcia:  10.2016 r.
 • Data zakończenia: 12.2018 r.
 • Wartość całkowita projektu: 7 644.499,20PLN
 • Dofinansowanie: 3 607.920,23 PLN
 • Umowa nr POPC.01.01.00-30-0337/16o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 • Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”
 • Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Budowa nowoczesnej sieci NGA w powiecie obornickim.

     Przedmiotem projektu jest budowa sieci światłowodowej dostępowej NGA w technologii doziemnej, obejmującej miejscowości z obszarów rekomendowanych w 3 gminach powiatu obornickiego o następujących parametrach:

 • minimalna liczba gospodarstw domowych objętych zasięgiem sieci – 1610 gospodarstw domowych
 • minimalna liczba jednostek publicznych objętych zasięgiem sieci – 3 placówki publiczne
 • minimalna długość sieci szerokopasmowej – 50 km
 • minimalna liczba węzłów dostępowych OLT – 1 szt.

Okres realizacji:

 • Data rozpoczęcia:  10.2016 r.
 • Data zakończenia: 12.2018 r.
 • Wartość całkowita projektu: 9 097.017,27PLN
 • Dofinansowanie: 4 184.615,04 PLN
 • Umowa nr POPC.01.01.00-30-0338/16o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 • Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”
 • Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Budowa nowoczesnej sieci NGA w powiecie pleszewskim.

     Przedmiotem projektu jest budowa sieci światłowodowej dostępowej NGA w technologii doziemnej, obejmującej miejscowości z obszarów rekomendowanych w 3 gminach powiatu pleszewskiego o następujących parametrach:

 • minimalna liczba gospodarstw domowych objętych zasięgiem sieci – 1600 gospodarstw domowych
 • minimalna liczba jednostek publicznych objętych zasięgiem sieci – 3 placówki publiczne
 • minimalna długość sieci szerokopasmowej – 68 km
 • minimalna liczba węzłów dostępowych OLT – 1 szt

Okres realizacji:

 • Data rozpoczęcia:  10.2016 r.
 • Data zakończenia: 12.2018 r.
 • Wartość całkowita projektu: 10 382.930,61PLN
 • Dofinansowanie: 4 527.769,33 PLN
 • Umowa nr POPC.01.01.00-30-0341/16o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 • Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”
 • Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Budowa nowoczesnej sieci NGA w powiecie wągrowieckim.

     Przedmiotem projektu jest budowa sieci światłowodowej dostępowej NGA w technologii doziemnej, obejmującej miejscowości z obszarów rekomendowanych w 5 gminach powiatu wągrowieckiego o następujących parametrach:

 • minimalna liczba gospodarstw domowych objętych zasięgiem sieci – 1279 gospodarstw domowych
 • minimalna liczba jednostek publicznych objętych zasięgiem sieci – 4 placówki publiczne
 • minimalna długość sieci szerokopasmowej – 51 km
 • minimalna liczba węzłów dostępowych OLT – 3 szt.

Okres realizacji:

 • Data rozpoczęcia:  10.2016 r.
 • Data zakończenia: 12.2018 r.
 • Wartość całkowita projektu: 6 586.285,92PLN
 • Dofinansowanie: 3 447.449,69 PLN
 • Umowa nr POPC.01.01.00-30-0336/16o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 • Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”
 • Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Budowa nowoczesnej sieci NGA w powiecie tureckim.

     Przedmiotem projektu jest budowa sieci światłowodowej dostępowej NGA w technologii doziemnej, obejmującej miejscowości z obszarów rekomendowanych w 4 gminach powiatu tureckiego o następujących parametrach:

 • minimalna liczba gospodarstw domowych objętych zasięgiem sieci – 1095 gospodarstw domowych
 • minimalna liczba jednostek publicznych objętych zasięgiem sieci – 3 placówki publiczne
 • minimalna długość sieci szerokopasmowej – 46 km
 • minimalna liczba węzłów dostępowych OLT – 2 szt.

Okres realizacji:

 • Data rozpoczęcia:  10.2016 r.
 • Data zakończenia: 12.2018 r.
 • Wartość całkowita projektu: 7 376.092,29PLN
 • Dofinansowanie: 3 127.999,34 PLN
 • Umowa nr POPC.01.01.00-30-0336/16o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 • Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”
 • Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego