Dokumentacje budowlano-projektowe

Nasze Biuro Projektów oferuje szeroki zakres usług projektowych z branży telekomunikacyjnej, optotelekomunikacyjnej, teleinformatycznej, elektroenergetycznej.

Wykonujemy projekty sieci telekomunikacyjnych dla Telekomunikacji Polskiej S.A., Polskiej Telefonii Cyfrowej T-Mobile S.A., Podmiotów Publicznych oraz pozostałych naszych odbiorców.

Dodatkowo nawiązaliśmy stałą współpracę z wieloma biurami projektowymi w całej Polsce dzięki czemu może realizować projekty charakteryzujące się nie tylko wysoką jakością, ale też szybkimi terminami realizacji.