1. Fotowoltaika
Co jest w zakresie robót po stronie Wykonawcy oraz Beneficjenta?
Wykonawca dostarcza oraz podłącza dostarczone urządzenia do istniejącej instalacji, która musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego: (wytyczne dla beneficjenta)
Jaką żywotność mają panele fotowoltaiczne?
Panele fotowoltaiczne pracują bezawaryjnie przez 25 lat eksploatacji. Są odporne na oddziaływanie warunków zewnętrznych takich jak wiatr, deszcz czy śnieg i mróz. Obniżenie wydajności wynosi ok. 0,7% rocznie w okresie 25 lat. Gwarancja udzielana przez producenta określa, że w ciągu 10 lat wydajność obniży się nie więcej niż do 90,7% wartości nominalnej określonej dla nowego panelu.
Czy panele fotowoltaiczne trzeba czyścić?

W warunkach naszego klimatu opady deszczu zapewniają samoczynnie zmywanie zabrudzeń. W przypadku silnego zabrudzenia paneli PV dochodzi do obniżenia ich sprawności i wtedy zalecane jest ich czyszczenie celem utrzymania wydajności. Częstotliwość czyszczenia zależy od stopnia zabrudzenia, ale zalecane jest czyszczenie paneli 1-2 razy rocznie.

Zakazane jest używanie do czyszczenia paneli wody pod ciśnieniem, np. z myjek ciśnieniowych typu KARCHER. Zaleca się użycie wody wolno płynącej z węża lub myjki teleskopowej podłączanej do węża z wodą, zakończonej gąbką. Nie należy szorować powierzchni paneli PV, można jedynie delikatnie przetrzeć je wspomnianą gąbką bez użycia detergentów.

Czy panele fotowoltaiczne trzeba odśnieżać?
Kąt nachylenia paneli (standardowo 30÷50) znacząco ułatwia zsuwania się mas śniegu dlatego odśnieżanie paneli fotowoltaicznych nie jest wymagane.
Co oznacza jednostka kWp
Jednostka Wp (watt peak) określa maksymalną wydajność panelu fotowoltaicznego w standardowych warunkach pomiarowych (STC – Standard Test Conditions). Warunki pomiarowe definiują przede wszystkim chwilową moc promieniowania słonecznego 1000 W/m2 i temperaturę powietrza zewnętrznego równą 25 °C
2. Kolektory Słoneczne
Czy kolektory słoneczne lepiej instalować na płasko czy pod większym kątem nachylenia?
W instalacjach przewidzianych do pracy całorocznej zalecamy, aby kąt nachylenia mieścił się między 30° – 50°. Należy brać pod uwagę to, że przy niższych kątach nachylenia, zysk energetyczny większy będzie latem, natomiast przy wysokich kątach nachylenia (nawet 60°), zysk energetyczny będzie większy zimą. Należy pamiętać, że przy kątach nachylenia niższych niż 30°, zimą kolektory przykrywa śnieg, który całkowicie hamuje odbiór energii słonecznej. Przy wyższych kątach nachylenia, śnieg osuwa się samoczynnie z powierzchni kolektora.
Czy kolektory trzeba czyścić?
W warunkach naszego klimatu opady deszczu zapewniają samoczynnie zmywanie zabrudzeń. W przypadku silnego zabrudzenia kolektorów dochodzi do obniżenia ich sprawności i wtedy zalecane jest ich czyszczenie celem utrzymania wydajności. Częstotliwość czyszczenia zależy od stopnia zabrudzenia, ale zalecane jest czyszczenie kolektorów 1-2 razy rocznie.

Zakazane jest używanie do czyszczenia paneli wody pod ciśnieniem, np. z myjek ciśnieniowych typu KARCHER. Zaleca się użycie wody wolno płynącej z węża lub myjki teleskopowej podłączanej do węża z wodą, zakończonej gąbką. Nie należy szorować powierzchni paneli PV, można jedynie delikatnie przetrzeć je wspomnianą gąbką bez użycia detergentów.

Co w przypadku niekorzystania z ciepłej wody np. podczas urlopu?

Prawidłowo wykonana instalacja solarna pozwala na bezawaryjną pracę instalacji bez konieczności odbioru ciepłej wody, czyli dłuższa nieobecność w domu bądź nie korzystanie z ciepłej wody, nie ma wpływu na prawidłowo wykonaną instalację solarną.

Prawidłowo zaprojektowana instalacja solarna to taka, w której zastosowano właściwie dobrane naczynie przeponowe o odpowiedniej pojemności (przygotowane na odbiór rozszerzającej się cieczy). Wówczas instalacja taka nie jest wrażliwa na dłuższe przerwy jej użytkowania. Nawet przerwy spowodowane brakiem zasilania elektrycznego pompy obiegowej w zespole pompowo-sterowniczym nie mogą powodować żadnych ujemnych skutków. Instalacja po stronie nośnika obiegu ciepła zabezpieczona jest zaworem bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 6 barów, dzięki czemu w sytuacji braku korzystania z instalacji solarnej, np. podczas przerwy urlopowej, nie dochodzi do otwarcia zaworu bezpieczeństwa i usunięcia nadmiaru cieczy.

Czy kolektory słoneczne trzeba odśnieżać
Kąt nachylenia kolektorów (standardowo 30÷50) znacząco ułatwienia zsuwania się mas śniegu dlatego ich odśnieżanie nie jest wymagane.
Czy gwarancja producenta obejmuje płyny eksploatacyjne zawarte w urządzeniach?
Czynniki chłodnicze i oleje (zwane płynami eksploatacyjnymi) zawarte w Urządzeniach nie są objęte gwarancją, zatem wszelkie koszty ich uzupełnienia ponosi użytkownik.
3. Kotły na pellet
Co jest w zakresie robót po stronie Wykonawcy oraz Beneficjenta?
Wykonawca dostarcza oraz podłącza dostarczone urządzenia do istniejącej instalacji, która musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego: (wytyczne dla beneficjenta)
Czy wykonawca zutylizuje stary kocioł po instalacji nowego?
Utylizacja nie jest w zakresie robót Wykonawcy jednakże istnieje możliwość odpłatnego świadczenia usługi utylizacji.
Dlaczego zaproponowany kocioł jest droższy od kotłów o podobnej mocy grzewczej dostępnych na rynku?
Zaproponowany w Projekcie kocioł jest kotłem najwyższej jakości w tzw 5-tej klasie energooszczędności, ekologiczności, łatwości w obsłudze oraz jest całkowicie pozbawiony emisji CO2. Dodatkowo kocioł posiada:

 1. przedłużoną gwarancję
 2. sterowanie dotykowe
 3. dostosowany do pracy z dwoma obiegami: CO +CWU
 4. powiększony zbiornik na paliwo
 5. wliczony koszt dostawy, wniesienia oraz podłączenia wraz z odłączeniem starego kotła

Wszystkie wymienione powyżej elementy generują zwiększone koszty i nie mogą być porównywane z cenami samego kotła.

Jakiej klasy pellet jest wymagany do proponowanego kotła?
Zalecana jest klasa paliwa: A1
Jak często wymagana jest obsługa proponowanego kotła?
 1. Zasypywanie zasobnika: co 5-10 dni (w zależności od wielkości)
 2. Opróżnianie popielnika: co 7-12 dni (w zależności od jakości pelletu)
 3. Czyszczenie ręczne kotła (miejsca w które czyszczaki nie docierają: co 2-3 miesiące
4. Pompy ciepła
Co jest w zakresie robót po stronie Wykonawcy oraz Beneficjenta?
Wykonawca dostarcza oraz podłącza dostarczone urządzenia do istniejącej instalacji, która musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego: (wytyczne dla beneficjenta)
Czy gwarancja producenta obejmuje płyny eksploatacyjne zawarte w urządzeniach?
Czynniki chłodnicze i oleje (zwane płynami eksploatacyjnymi) zawarte w Urządzeniach nie są objęte gwarancją, zatem wszelkie koszty ich uzupełnienia ponosi użytkownik.

Właścicielem instalacji OZE w projekcie „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin” są właściwe Gminy.

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania instalacji należy zgłaszać do koordynatora z ramienia swojej Gminy, tj.:

 • Gmina Sochaczew – p. Dariusz Krupa
 • Gmina Teresin – p. Julita Labus-Kowalska
 • Gmina Rybno – p. Martyna Fidrych
 • Gmina Nowa Sucha – p. Tomasz Jurczak

Nr telefonów oraz adresy e-mail do Gmin znajdują się na ich stronach internetowych.

Koordynatorzy Gminni będą decydowali o zasadności zgłoszenia i ewentualnym skierowaniu sprawy do Wykonawcy.

W przypadku nieuzasadnionego przyjazdu serwisanta Właściciel może zostać obciążony kosztami.

Pobierz Formularz Zgłoszenia PDF.

Zobacz także: