Wytyczne adaptacji istniejących instalacji przez beneficjenta pod nowe urządzenia w projektach:

 • “Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin”
 • “Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin II etap”

W ramach realizowanych przez Gminę Sochaczew projektów, beneficjent zobligowany jest do wykonania poniższych przeróbek adaptacyjnych własnych instalacji, wymaganych przez wykonawcę celem montażu i uruchomienia poniższych urządzeń. Poniższe wymagania są wymaganiami ogólnymi i tak należy je traktować. Wymagania szczegółowe mogą zostać przedstawione indywidualnie dla każdej instalacji w trakcie realizacji projektu.

1. Kocioł na pellet
  • aktywne połączenie internetowe – wymagane w pobliżu miejsca instalacji kotła w formie gniazdka LAN RJ45. Kabel sieciowy UTP z tego gniazdka podłączony do routera internetowego. Sterownik kotła VIDE NET poprzez dostarczony kabel sieciowy typu patch-cord zostanie podłączony za pośrednictwem opisanego gniazdka do routera. Router musi pracować w trybie DHCP.
  • W przypadku problemów z rejestracją kotła należy:
   • odblokować porty w routerze w zakresie: 51000 – 52000, port startowy: 51652
   • nadać stały adres IP w routerze dla MAC adresu VideNET-a (adres MAC jest na naklejce)
  • wkład kominowy – wymagana rura ze stali kwasoodpornej o średnicy 150 mm dla kotłów o mocy do 40kW oraz o średnicy 180 mm dla kotłów powyżej 40kW
  • czopuch – wymagany do podłączenia kotła do komina. Średnica zgodna z zaleceniami producenta (patrz karta katalogowa-w przypadku kotła o mocy 15kW średnica czopucha ma 150 Kz-mm)
  • miejsce montażu kotła – wymagane w pobliżu komina i w zakresie czopucha. Miejsce w kotłowni powinno być przygotowane pod konkretny model kotła wraz z dedykowanym zbiornikiem o gabarytach określonych przez producenta (patrz karta katalogowa)
 • przyłącze do wody – wymagane 5/4’’
 • przyłącze elektryczne – wymagane przyłącze elektryczne w formie typowego gniazdka z uziemieniem w pobliżu miejsca instalacji kotła z zabezpieczeniem dobranym do wymaganej przez producenta mocy elektrycznej urządzenia
 • warunki bezpieczeństwa (zwór wodny, wentylacja, nadmuch powietrza)
 • Wykonawca zdemontuje istniejący piec centralnego ogrzewania bez jego utylizacji
2. Pompy ciepła
 • aktywne połaczenie internetowe
 • instalacje CO+CWU powinny być dostosowane wg wytycznych dedykowanego przez Wykonawcę audytora terenowego
 • instalacje żeliwne oraz z rurami o dużych średnicach muszą być zastąpione nowoczesnymi instalacjami pod instalacje niskotemperaturowe
 • miejsce w kotłowni powinno być przygotowane pod konkretny model pompy wraz z dedykowanym zbiornikiem buforowymCO oraz zbiornikiem do CWU o gabarytach określonych przez producenta (patrz karta katalogowa). Z uwagi na duże gabarytu pomp ciepła, wysokość kotłowni powinna być o 10cm większa niż sama pompa. I tak w przypadku urządzeń o wysokości 1,8 m wysokość kotłowni powinna być nie mniejsza niż 1,9 m
 • dojście do kotłowni powinno umożliwić wniesienie ww pomp oraz zbiorników
 • miejsce instalacji pomp ciepła musi być wolne od dużego zapylenia. Wykonawca ma prawo odmówić instalacji pompy ciepła w pomieszczeniu składowania węgla itp.
 • przyłącze CWU i CO
 • przyłącze elektryczne:
  1. dla pomp jednofazowych: wymagane przyłącze elektryczne w formie typowego gniazdka 1-faz z uziemieniem w pobliżu miejsca instalacji pompy z zabezpieczeniem dobranym do wymaganej przez producenta mocy elektrycznej urządzenia
  2. dla pomp trójfazowych: wymagane przyłącze elektryczne w formie typowego gniazdka 3-faz z uziemieniem w pobliżu miejsca instalacji pompy z zabezpieczeniem dobranym do wymaganej przez producenta mocy elektrycznej urządzenia
3. Kolektory słoneczne
 • aktywne połącznie internetowe- wymagane w pobliżu miejsca instalacji sterownika zestawu solarnego w formie wtyczki LAN RJ45. Kabel sieciowy UTP od tej wtyczki podłączony do routera internetowego. Sterownik zestawu solarnego poprzez opisany kabel sieciowy zostanie podłączony do routera. Router musi działać w trybie DHCP.
 • w przypadku dachów pokrytych eternitem konieczna jest jego wymiana
 • wymagane przygotowanie instalacji CWU do wpięcia zbiornika CWU współpracującego z kolektorami słonecznymi (zbiornik CWU jest w zestawie dostarczonym przez Wykonawcę)
4. Instalacje fotowoltaniczne PV
 • aktywne połączenie internetowe – wymagany zasięg sieci WIFI z dostępem do internetu w miejscu instalacji inwertera.
 • w przypadku dachów pokrytych eternitem konieczna jest jego wymiana
 • podpisanie pełnomocnictwa tj. upoważnienie Wykonawcy do reprezentowania beneficjenta przy zgłoszeniu instalacji do dystrybutora energii i do otrzymania certyfikatu potrzebnego do aneksowania umowy z dystrybutorem energii
 • aneksowanie umowy w OSD (Operatorem Systemu Dystrybucji, tutaj PGE) w przypadku jeśli moc przyłączeniowa jest niższa niż moc planowanej do przyłączeniu instalacji PV
 • zawarcie umowy kompleksowej z OSD jeśli beneficjent obecnie kupuje energię elektryczną od innego sprzedawcy
 • w przypadku braku instalacji odgromowej Wykonawca zaleca jej zainstalowanie
Zobacz także:
 • Informacje o odnawialnych Źródłach Energii: Pokaż
 • Porady oraz najczęściej zadawane pytania :Pokaż
 • Pytania prosimy przesyłać poprzez: Formularz kontaktowy