Budowa sieci światłowodowych

 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz zaplecze techniczne umożliwiające prowadzenie prac budowlanych

Poniżej przedstawiamy przykładowy zakres spośród szerokiego wachlarza realizowanych przez nas inwestycji:

 • specyfikacji uwarunkowań inwestycyjnych obejmujących założenia techniczne i analizy opłacalności;
 • koncepcji inwestycyjnych z pełną analizą kosztową;
 • projektów techniczno – wykonawczych wraz z pozyskaniem prawa gruntu na cele budowlane;
 • projektów techniczno – wykonawczych wraz z pozyskaniem prawa gruntu na cele budowlane;
 • nadzorów autorskich oraz inwestycyjnych– pełniąc funkcję kierownika kontraktu;
 • digitalizację infrastruktury inwestycyjnej.

Realizujemy projekty z zakresu budowy:

 • sieci międzymiastowych;
 • miejskich ringów światłowodowych;
 • przyłączy światłowodowych;
 • sieci strukturalnych LAN i WAN;
 • sieci w technologii PON;
 • telekomunikacyjnych linii światłowodowych i miedzianych;
 • linii napowietrznych;
 • kanalizacji teletechnicznej i mikrokanalizacji;
 • przyłączy i instalacji wewnętrznych;
 • kompleksowych pomiarów teletechnicznych.