Mamy przyjemność poinformować, że RCI spółka z o.o. jest wykonawcą części prac realizowanych w ramach projektu:

1. Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin
Szczegóły:
nazwa beneficjenta: GMINA SOCHACZEW
województwo: mazowieckie
powiat: sochaczewski
fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii (OZE)
poddziałanie: Brak poddziałania
dziedzina: energetyka
wartość projektu: 13 575 723.42 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 9 943 520.11 zł

Zobacz pełny opis Projektu

2. Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – II etap
Szczegóły:
nazwa beneficjenta: GMINA SOCHACZEW
województwo: mazowieckie
powiat: sochaczewski
fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii (OZE)
poddziałanie: Brak poddziałania
dziedzina: energetyka
wartość projektu: 7 608 619.01 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 5 722 948.41 zł

Zobacz pełny opis Projektu

Celem projektów jest zwiększenie udziału OZE w ogólnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej na terenie gminy Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin. Ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmoswery oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.