Spółka RCI zrealizowała kompleksowe wykonanie robót stanów surowych 76 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i elementami zagospodarowania terenu, zlokalizowanych w miejscowości Babice Nowe pod Warszawą. Zakończenie prac nastąpiło zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, w połowie lipca br.

Zgodnie z umową, do budowy osiedla „Garden Park” firma RCI Sp. z o.o. użyła wyłącznie materiałów budowlanych najwyższej jakości; inwestor podpisał odbiory końcowe bez uwag. Pierwsi właściciele wprowadzą się do swoich domów w grudniu 2017 roku.