W poniedziałek 18 lipca br. prezes firmy RCI Roman Sztuba podpisał kontrakt na termomodernizację Chojnickiego Centrum Kultury. Gospodarzem uroczystości i również sygnatariuszem umowy był burmistrz Chojnic Arseniusz Finster.

 

Popisanie umowy w sali obrad Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Od lewej: inżynier kontraktu Rafał Chomiuk, podpisujący umowę burmistrz Areseniusz Finster i prezes RCI Roman Sztuba, po prawej: przedstawiciel firmy Taczbud Grzegorz Modrzejewski. Autor zdjęcia: Michał Rytlewski.

Firma RCI, w konsorcjum z firmą Taczbud z Grudziądza, wygrała przetarg na ww. zadanie, składając ofertę jako jedyną, która spełniała wymóg cenowy i pokonując tym samym 9 innych oferentów.

Prace mają rozpocząć się jeszcze w te wakacje i zostać ukończone szybciej niż przewidziano w terminarzu, tj. w drugiej połowie przyszłego roku. Inwestycja będzie prowadzona w formule zaprojektuj i wybuduj. Na czas prac obiekt, który służył społeczności przez 46 lat, zostanie zamknięty.

Wiemy, jak ważną sprawą dla Chojniczan jest ten dom kultury, dlatego też podchodzimy z należytą powagą i największym szacunkiem do zamiarów naszych inwestorów – mówił prezes Roman Sztuba. Wiemy też, że na ten czas, wiele tych elementów, które byłyby czynnikiem społecznym, będzie wstrzymane, ale jesteśmy przekonani, że po termomodernizacji będzie nie tylko bezpieczniej, nowocześniej i ładniej, ale też bardziej ergonomicznie. Mamy też nadzieję, że dzięki nowym pomieszczeniom zaistnieją szersze możliwości rozwoju nowych dziedzin kultury, jako wartość dodana do tego, co państwo osiągnęliście do tej pory.